O Kongresu

Drage koleginice i kolege,
U skladu s velikom željom da se naša profesionalna razmena i kontakti održe uprkos nepovoljnim okolnostima koje nameće pandemija, Društvo psihologa Srbije organizovaće svoj 68. naučno-stručni skup 27–28. novembra ove godine u onlajn formatu. U ime programskog odbora tog skupa, ovim putem vas najsrdačnije pozivamo da iskoristite priliku za nešto drugačije – ali ne manje dragocene – susrete sa kolegama iz zemlje i regiona i da uzmete učešće u 68. Kongresu psihologa Srbije.

Polazeći od toga da neki od ranije najavljenih sadržaja nisu izgubili svoju aktuelnost, želimo da vam i u novom terminu i formatu Kongresa ponudimo mogućnost da se informišete i iskažete svoja mišljenja o psihološkim temama široke važnosti i dalekosežnog značaja, kao što su organizacija opšte mature, digitalno nasilje među decom i mladima, te regulisanje rada kliničkih psihologa (u vezi sa polaganjem državnog ispita i obaveznim stažiranjem). Povrh toga, želimo da Kongres ide sasvim ukorak s vremenom i da ga iskoristimo kao priliku za razmenu iskustava koja se tiču psihološke delatnosti i psihičkog funkcionisanja u nesvakidašnjoj situaciji koja nas je zadesila tokom ove godine. U tom smislu, posebno vas pozivamo da doprinesete radovima koji se osvrću na jednu od sledećih tema:

- Psihološka podrška i intervencije u kriznoj situaciji izazvanoj širenjem korona-virusa SARSCoV-2, odnosno pojavom oboljenja COVID 19; - Kognitivne, emocionalne i bihevioralne reakcije stanovništva na aktuelnu pandemiju; - Prilagođavanja procesa rada i, naročito, obrazovnih procesa, na okolnosti pandemije i psihološke implikacije tih promena (npr. masovnog prelaska na onlajn komunikaciju, rad na daljinu i dr).

Uprkos tome što će se odvijati onlajn, Kongres nudi više različitih mogućnost da podelite svoja znanja i iskustva sa kolegama, i to putem usmenih saopštenja, simpozijuma, okruglih stolova, radionica, te sastanaka sekcija. Nadamo se da ćete iskoristiti jedan od ponuđenih oblika učešća i do 6. novembra 2020. prijaviti svoj rad za 68. Kongres psihologa (Uputstva za prijavu radova).

Do susreta na Kongresu, srdačno vas pozdravljamo,

Ana Altaras Dimitrijević i Darko Hinić ko-predsednici Programskog odbora 68. Kongresa psihologa