Podrška

Đušina br.7, III sprat, zgrada Rudarsko – geološkog fakulteta Beograd
Email:  sekretar@dps.org.rs
Tehnički kontakt: Vladan Vuksanović 0652507773
Tehnički kontakt: Bojan Damljanović 0642507771
Tehnički Email : podrska@kongresdps.rs

Uputstvo za prijavu na predavanja kongresa – za učesnike.pdf⇓